Όροι Χρήσης

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός ολόκληρης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χρωμάτων, γραφικών, ρυθμίσεων και κώδικα προγραμματισμού καθώς και το περιεχόμενο αυτής όπως, κείμενα, περιγραφές προϊόντων, φωτογραφίες και λογότυπα είναι ιδιοκτησία του madeintrikala.gr, το οποίο και επιφυλάσσεται για όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κείμενα και φωτογραφίες που δεν ανήκουν στο madeintrikala.gr χρησιμοποιούνται κατόπιν συγκατάθεσης των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η χρήση, η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του madeintrikala.gr απαγορεύεται ρητά.

 

Προσωπικά και Ευαίσθητα Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Το  madeintrikala.gr, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει δεδομένα χωρίς την πρότερη συγκατάθεση των χρηστών του.

Οι χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή με την εταιρία, οφείλουν να έχουν διαβάσει και να έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης. Η γνωστοποίηση των απαραίτητων, για την διεξαγωγή της συναλλαγής, δεδομένων των χρηστών γίνεται με την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και με τη δέσμευσή τους ότι τα δεδομένα είναι ορθά, αληθή και έγκυρα.

Το  madeintrikala.gr, δεσμεύεται να διατηρεί μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του δεδομένα χρηστών. Τα δεδομένα αυτά θα είναι αβλαβή και σε καμία περίπτωση ευαίσθητα όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης κλπ. Κατά την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας ή Pay Pal, ο χρήστης ανακατευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών πληρωμών όπου και εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του ή της πιστωτικής του κάρτας. Για το μέρος αυτό της συναλλαγής το madeintrikala.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στο συγκεκριμένο μέρος της συναλλαγής αποστέλλονται μέσω διαδικτύου στο Pay Pal ή σε κάποια συνεργαζόμενη τράπεζα οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή χρήση τους.

Σε καμία περίπτωση χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί ως άλλο – τρίτο – πρόσωπο ή να εγγραφεί με πλαστά, λανθασμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υποπέσει εγκαίρως στην αντίληψη του madeintrikala.gr, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συναλλαγής και διαγραφής του χρήστη.  Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υποπέσει εγκαίρως στην αντίληψη του madeintrikala.gr, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και επιφυλάσσεται για την αξίωση κάθε νομίμου δικαιώματός του.

Το madeintrikala.gr δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών του, χρήση των δεδομένων τους. Το  madeintrikala.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει ή ανταλλάσσει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των εγγεγραμμένων χρηστών. Κατ’ εξαίρεση, αυτό μπορεί να συμβεί, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν επιβάλλεται από κάποια Δημόσια Αρχή όπως, Εισαγγελία, Δικαστήριο κλπ.

Το madeintrikala.gr δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων.

Επιπλέον, η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων του madeintrikala.gr οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Περιστασιακά, κάποια από τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα και καινούργιες υπηρεσίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.

Τέλος, οι χρήστες δύνανται να προβαίνουν, ανά πάση στιγμή, στην αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή ακόμα και στην ακύρωση του προσωπικού τους λογαριασμού αποστέλλοντας σχετικό email στον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

 

Διαφημιστικά Μηνύματα

Το madeintrikala.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα επιλογής λήψης διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά, τρέχουσες προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ., στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δε χρησιμοποιείται καταχρηστικά.

 

Cookies

Το madeintrikala.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το madeintrikala.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και με τρόπο που να διευκολύνει τους χρήστες τους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το madeintrikala.gr ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών οι οποίες γίνονται μέσω Pay Pal ή πιστωτικής κάρτας. Εναρμονίζεται με τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε μια από τις αντίστοιχες περιπτώσεις από την Pay Pal ή από την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Το madeintrikala.gr δε διατηρεί βάση δεδομένων με αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών του και κατά συνέπεια δε δύναται να προβεί σε καμιά χρεωστική η πιστωτική ενέργεια αυτών. Παρόλα αυτά σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής – αυτόματης – χρέωσης ενός πελάτη του ή σε αντίστοιχη περίπτωση τεχνικού προβλήματος, δύναται να ζητήσει από τον πελάτη του τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και την σύμφωνη γνώμη του για κατ’ εξαίρεση μη αυτόματη χρέωση. Σε περίπτωση συγκατάθεσης του χρήστη, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιούνται μία και μοναδική φορά για την συγκεκριμένη χρέωση και στην συνέχεια θα καταστρέφονται επιμελώς.  Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του χρήστη και εφόσον το τεχνικό πρόβλημα εξακολουθεί να εμποδίζει την αυτόματη χρέωση, η συναλλαγή θα αναβάλλεται μέχρι αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος ή θα ακυρώνεται.

Κατά την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας ή Pay Pal, ο χρήστης θα ανακατευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών πληρωμών όπου και θα εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του ή της πιστωτικής του κάρτας. Για το μέρος αυτό της συναλλαγής το madeintrikala.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.  Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει πως έχει μεταφερθεί πράγματι στον σωστό διαδικτυακό τόπο και πως πράγματι δίνει τα ευαίσθητα δεδομένα του στην σωστή οντότητα. Αυτό οφείλει να το κάνει ελέγχοντας το ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας του τρίτου διαδικτυακού τόπου και ελέγχοντας πως πράγματι πραγματοποιεί  κρυπτογραφημένη συναλλαγή μέσω SSL με τον αντίστοιχο φορέα.

Σε περίπτωση έλλειψης τεχνικών γνώσεων από την μεριά του χρήστη ή έλλειψης εξοικείωσης με ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο τελευταίος οφείλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με το madeintrikala.gr και να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν δεν το πράξει, φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή διενέργεια της συναλλαγής και της χρέωσής του.

 

Επιστροφή Προϊόντων – Υπαναχώρηση χρηστών

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, εφόσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην αρχική τους κατάσταση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα επιστροφής. (Ν. 2251/94, άρθρο 4, παρ. 10)

Ελαττωματικά ή Αλλοιωμένα Προϊόντα

Το madeintrikala.gr δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα, αλλοιώσεις ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας του, δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό ή φτάσει στον προορισμό του αλλοιωμένο οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν την εταιρία, την ημέρα παραλαβής του προϊόντος, τηλεφωνικά ή με email προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην άμεση αντικατάστασή του, επιβαρυνόμενη με τα έξοδα αποστολής, ή στην επιστροφή των χρημάτων.

 

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων

Το madeintrikala.gr με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του προσπαθεί για την αυστηρή παράδοση των προϊόντων εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί ειδικά για κάθε περιοχή και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα τρόποι παράδοσης, αυτής της ιστοσελίδας.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Το madeintrikala.gr με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του προσπαθεί για την συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας του. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ιδιαιτέρου ή εποχιακού χαρακτήρα τους ορισμένα εξ αυτών μπορεί να παρουσιάσουν περιοδική ή έκτακτη έλλειψη.  Αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατή ή αποστολή μιας παραγγελίας οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά μέσω email, προκειμένου να δηλώνουν αν επιθυμούν, υπ’ αυτές τις συνθήκες την τροποποίηση, αναβολή ή ακύρωση της παραγγελίας τους.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά μέσω e-mail, προκειμένου να  δηλώνουν αν επιθυμούν, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους.  

 

Ισχύων Δίκαιο

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του madeintrikala.gr διέπονται από τους κανόνες δικαίου που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον σχετικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για τις αγορές από απόσταση.

Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης ανάμεσα στο madeintrikala.gr και σε καταναλωτή, αρμόδια υπηρεσία είναι τα δικαστήρια Τρικάλων.