[:el]

Όροι Χρήσης

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός ολόκληρης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χρωμάτων, γραφικών, ρυθμίσεων και κώδικα προγραμματισμού καθώς και το περιεχόμενο αυτής όπως, κείμενα, περιγραφές προϊόντων, φωτογραφίες και λογότυπα είναι ιδιοκτησία του madeintrikala.gr, το οποίο και επιφυλάσσεται για όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κείμενα και φωτογραφίες που δεν ανήκουν στο madeintrikala.gr χρησιμοποιούνται κατόπιν συγκατάθεσης των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η χρήση, η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του madeintrikala.gr απαγορεύεται ρητά.

 

Προσωπικά και Ευαίσθητα Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Το  madeintrikala.gr, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει δεδομένα χωρίς την πρότερη συγκατάθεση των χρηστών του.

Οι χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή με την εταιρία, οφείλουν να έχουν διαβάσει και να έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης. Η γνωστοποίηση των απαραίτητων, για την διεξαγωγή της συναλλαγής, δεδομένων των χρηστών γίνεται με την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και με τη δέσμευσή τους ότι τα δεδομένα είναι ορθά, αληθή και έγκυρα.

Το  madeintrikala.gr, δεσμεύεται να διατηρεί μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του δεδομένα χρηστών. Τα δεδομένα αυτά θα είναι αβλαβή και σε καμία περίπτωση ευαίσθητα όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης κλπ. Κατά την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας ή Pay Pal, ο χρήστης ανακατευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών πληρωμών όπου και εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του ή της πιστωτικής του κάρτας. Για το μέρος αυτό της συναλλαγής το madeintrikala.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στο συγκεκριμένο μέρος της συναλλαγής αποστέλλονται μέσω διαδικτύου στο Pay Pal ή σε κάποια συνεργαζόμενη τράπεζα οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή χρήση τους.

Σε καμία περίπτωση χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί ως άλλο – τρίτο – πρόσωπο ή να εγγραφεί με πλαστά, λανθασμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υποπέσει εγκαίρως στην αντίληψη του madeintrikala.gr, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συναλλαγής και διαγραφής του χρήστη.  Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υποπέσει εγκαίρως στην αντίληψη του madeintrikala.gr, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και επιφυλάσσεται για την αξίωση κάθε νομίμου δικαιώματός του.

Το madeintrikala.gr δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών του, χρήση των δεδομένων τους. Το  madeintrikala.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει ή ανταλλάσσει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των εγγεγραμμένων χρηστών. Κατ’ εξαίρεση, αυτό μπορεί να συμβεί, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν επιβάλλεται από κάποια Δημόσια Αρχή όπως, Εισαγγελία, Δικαστήριο κλπ.

Το madeintrikala.gr δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων.

Επιπλέον, η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων του madeintrikala.gr οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Περιστασιακά, κάποια από τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα και καινούργιες υπηρεσίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.

Τέλος, οι χρήστες δύνανται να προβαίνουν, ανά πάση στιγμή, στην αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή ακόμα και στην ακύρωση του προσωπικού τους λογαριασμού αποστέλλοντας σχετικό email στον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

 

Διαφημιστικά Μηνύματα

Το madeintrikala.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα επιλογής λήψης διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά, τρέχουσες προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ., στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δε χρησιμοποιείται καταχρηστικά.

 

Cookies

Το madeintrikala.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το madeintrikala.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και με τρόπο που να διευκολύνει τους χρήστες τους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το madeintrikala.gr ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών οι οποίες γίνονται μέσω Pay Pal ή πιστωτικής κάρτας. Εναρμονίζεται με τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε μια από τις αντίστοιχες περιπτώσεις από την Pay Pal ή από την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Το madeintrikala.gr δε διατηρεί βάση δεδομένων με αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών του και κατά συνέπεια δε δύναται να προβεί σε καμιά χρεωστική η πιστωτική ενέργεια αυτών. Παρόλα αυτά σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής – αυτόματης – χρέωσης ενός πελάτη του ή σε αντίστοιχη περίπτωση τεχνικού προβλήματος, δύναται να ζητήσει από τον πελάτη του τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και την σύμφωνη γνώμη του για κατ’ εξαίρεση μη αυτόματη χρέωση. Σε περίπτωση συγκατάθεσης του χρήστη, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιούνται μία και μοναδική φορά για την συγκεκριμένη χρέωση και στην συνέχεια θα καταστρέφονται επιμελώς.  Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του χρήστη και εφόσον το τεχνικό πρόβλημα εξακολουθεί να εμποδίζει την αυτόματη χρέωση, η συναλλαγή θα αναβάλλεται μέχρι αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος ή θα ακυρώνεται.

Κατά την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας ή Pay Pal, ο χρήστης θα ανακατευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών πληρωμών όπου και θα εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του ή της πιστωτικής του κάρτας. Για το μέρος αυτό της συναλλαγής το madeintrikala.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.  Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει πως έχει μεταφερθεί πράγματι στον σωστό διαδικτυακό τόπο και πως πράγματι δίνει τα ευαίσθητα δεδομένα του στην σωστή οντότητα. Αυτό οφείλει να το κάνει ελέγχοντας το ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας του τρίτου διαδικτυακού τόπου και ελέγχοντας πως πράγματι πραγματοποιεί  κρυπτογραφημένη συναλλαγή μέσω SSL με τον αντίστοιχο φορέα.

Σε περίπτωση έλλειψης τεχνικών γνώσεων από την μεριά του χρήστη ή έλλειψης εξοικείωσης με ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο τελευταίος οφείλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με το madeintrikala.gr και να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν δεν το πράξει, φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή διενέργεια της συναλλαγής και της χρέωσής του.

 

Επιστροφή Προϊόντων – Υπαναχώρηση χρηστών

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, εφόσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην αρχική τους κατάσταση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα επιστροφής. (Ν. 2251/94, άρθρο 4, παρ. 10)

Ελαττωματικά ή Αλλοιωμένα Προϊόντα

Το madeintrikala.gr δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα, αλλοιώσεις ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας του, δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό ή φτάσει στον προορισμό του αλλοιωμένο οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν την εταιρία, την ημέρα παραλαβής του προϊόντος, τηλεφωνικά ή με email προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην άμεση αντικατάστασή του, επιβαρυνόμενη με τα έξοδα αποστολής, ή στην επιστροφή των χρημάτων.

 

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων

Το madeintrikala.gr με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του προσπαθεί για την αυστηρή παράδοση των προϊόντων εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί ειδικά για κάθε περιοχή και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα τρόποι παράδοσης, αυτής της ιστοσελίδας.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Το madeintrikala.gr με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του προσπαθεί για την συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας του. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ιδιαιτέρου ή εποχιακού χαρακτήρα τους ορισμένα εξ αυτών μπορεί να παρουσιάσουν περιοδική ή έκτακτη έλλειψη.  Αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατή ή αποστολή μιας παραγγελίας οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά μέσω email, προκειμένου να δηλώνουν αν επιθυμούν, υπ’ αυτές τις συνθήκες την τροποποίηση, αναβολή ή ακύρωση της παραγγελίας τους.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά μέσω e-mail, προκειμένου να  δηλώνουν αν επιθυμούν, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους.  

 

Ισχύων Δίκαιο

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του madeintrikala.gr διέπονται από τους κανόνες δικαίου που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον σχετικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για τις αγορές από απόσταση.

Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης ανάμεσα στο madeintrikala.gr και σε καταναλωτή, αρμόδια υπηρεσία είναι τα δικαστήρια Τρικάλων. 

[:en]

Legal Disclaimer

 

 

Copyright

The design of the entire website, including colours, graphics, settings and programming code along with its contents such as texts, product descriptions, images and logos are property of madeintrikala.gr, which reserves all its legal rights in accordance with the copyright laws.

Particular texts and images not owned by madeintrikala.gr are used only with the consent of their respective owners.

The use, the reproduction and the republication of any content appearing in the present website without the written consent of madeintrikala.gr is strictly prohibited.

 

Personal and Sensitive Data

The present website can be accessed without requiring the disclosure of the users’ identity.

Madeintrikala.gr complies with the regulations concerning the protection of its users’ personal data therefore it doesn’t keep and store any information without the users’ consent.

Users wishing to accomplish any commercial transaction with the company are supposed to have read and accepted the terms of use in advance. The disclosure of the users’ data is a prerequisite for the accomplishment of any transaction and implies their full compliance with the terms of use along with their undertaking that their data are correct, true and valid.

Madeintrikala.gr uses and maintains only those users’ personal data which are essential for the site’s convenient operation. These data do not include sensitive personal information such as, credit card numbers, passwords etc. When a transaction is completed via a credit card or Pay Pal, the user is directed to the respective website, concerning electronic ways of payment, where he inserts either his personal account or his credit card number respectively. Madeintrikala.gr assumes no responsibility regarding this particular part of transaction. The data inserted by the users are sent electronically either to Pay Pal or to the cooperative bank which bear the sole responsibility for their proper use.

In no case users are entitled to register using the identity data of another person or enroll using false, incorrect or corrupted information. Should such an attempt comes to the instant attention of madeintrikala.gr, the latter reserves the right to cancel the pending transaction and delete the user. In case that madeintrikala.gr becomes aware of such a mischief in retrospect, it reserves the right of claiming compensation for any accomplished transaction as well as, the right of claiming any legal right.

Madeintrikala.gr does not make any unfair utilization of users’ personal information without the users’ prior consent. Moreover, it does not disclose, publish, sell or exchange personal data and information of registered users. Exceptionally, this may happen, always abided by the statutory process, when imposed by a public authority such as Public Prosecutor’s Office, Court, etc.

Madeintrikala.gr undertakes no responsibility for potential organized hacker attacks intending to the stealing of users’ personal information.

In addition, the company reserves the right to inform suppliers with sales statistics of madeintrikala.gr, which however do not contain any personal information that could lead to the identification of individuals.

Occasionally, some personal data may be used by the company to inform users about special offers, new products and new services that may be of their interest.

Finally, users are eligible to change their personal details, at any time, by completing the relevant online form or even, to cancel their personal account by sending a related email to the webmaster.

Advertising Messages

Madeintrikala.gr provides users the option of receiving promotional – informational messages about new products available in the market, current promotions, payment arrangements, etc., in their electronic or postal address or by telephone. This service is not misused.

Cookies

Madeintrikala.gr may use cookies as part of the facility and operation of services through its website. The cookies are small files (text files), which are sent to and stored in users’ computers, allowing sites like madeintrikala.gr, to operate seamlessly and in a way that facilitates its users. These cookies do not cause any harm to users’ computers or to the files that are kept in.

 

Transaction Security

Madeintrikala.gr follows all the required procedures to ensure the security of transactions made ​​via Pay Pal or credit card by keeping in line with the processes and best practices applied by Pay Pal or by the cooperative bank respectively. Madeintrikala.gr does not maintain a database of users’ credit card numbers therefore it is incapable of proceeding to any debit or credit action of them. However, in case of a failure to the electronic automatic client billing system, a malfunction or a corresponding case of technical problems, clients may be asked to provide their credit card data and assent to an exceptionally manual charge. Should the user consent to a manual debit of his credit card, the data provided by him are used only once for a specific transaction and then are destroyed thoroughly. In case of no user consent and if the technical problem continues to prevent the automatic debit of his credit card, the transaction is postponed until the recovery of the technical problem or even cancelled.

In case a transaction is completed via Pay Pal or a credit card, user is redirected to the respective electronic payment website where he inserts his account information or his credit card data. Concerning this particular part of the transaction madeintrikala.gr bears no responsibility at all. Specifically, user must verify that he has indeed moved to the correct website and that he really provides the sensitive data to the correct entity. This should be done by checking the digital identification of the third website as well as by ensuring that he actually performs encrypted transaction with the respective operator via SSL.

In case of a user’s lack of technical knowledge or unfamiliarity with electronic transactions, he must communicate with madeintrikala.gr electronically or by telephone requesting for a technical assistance in completing the transaction. Should the user does not comply with that particular term of use he bears the sole responsibility for the proper execution of the transaction and his billing.

Returns and Withdrawals

Users have the right of withdrawal and return of goods, provided that they are in their original condition, within 14 calendar days from the day of the order delivery. In this case users are only charged with the return cost. (Greek Law 2251/94, Article 4, § 10)

Defective or Damaged Goods

Madeintrikala.gr bears no responsibility for potential defective, damaged or poor quality products traded via the website as all products are received from suppliers packed.

If a product proves defective or received spoiled, users should inform the company promptly, on the delivery day, by phone or email for its direct replacement, or the refund of money. In this case the company is charged with the return cost.

Product Delivery Time

For the best service of its customers, madeintrikala.gr commits itself to product delivery within its strict time limits as these are designated particularly for each region. These are presented in detail in the section ways of delivery of this website.

Product Availability

For the best service of its customers, madeintrikala.gr aims to the continuous availability of the products traded via its website. Nevertheless, due to the special or seasonal nature of specific goods, there is a great potential of temporal shortage. In this case users will be informed about potential deficiencies via email in order to indicate if they wish the modification, postponement or cancellation of their order.

 

Force Majeure

If for reasons of force majeure (e.g. bad weather conditions, strikes, etc.) the delivery of products within the predetermined time is not possible, users will be informed via email, to indicate if they wish, under these conditions the completion of their order.

Applicable Law

Transactions made ​​via madeintrikala.gr are governed by the laws relating to electronic commerce, as well as the relevant legislation on consumer protection (Law 2251/1994) for purchases by distance.

In case of litigation between madeintrikala.gr and a consumer the competent authority is the court of Trikala.

[:]