Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας

 

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας είναι ο μοναδικός μουσειακός χώρος στην Ελλάδα αφιερωμένος αποκλειστικά στην πρώιμη προϊστορία.

 

 

Το Μουσείο Σπηλαίου Θεόπετρας φιλοξενεί ευρήματα από τις διάφορες προϊστορικές περιόδους, που ανασκάφηκαν στο σπήλαιο της Θεόπετρας (Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική). Η συλλογή αποτελείται από κεραμικά σκεύη και μικροαντικείμενα, εργαλεία, κοσμήματα, υπολείμματα προϊστορικών καρπών, αποτυπώματα ανθρώπινων πελμάτων ηλικίας 130.000 χρόνων, σχέδια αναπαραστάσεων ζώων καθώς και φωτογραφίες από την ίδια την ανασκαφή. Επίσης, περιλαμβάνει τμήμα της στρωματογραφίας των επιχώσεων και δύο ταφές της Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής περιόδου.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου οι επισκέπτες, μέσα από διαδραστικές οθόνες αφής και ψηφιακές εφαρμογές, έχουν τη δυνατότητα της εικονικής περιήγησης στους χώρους του σπηλαίου ώστε να γνωρίσουν τη φύση και το χαρακτήρα των προϊστορικών κοινωνιών. Ακόμη, υπάρχει διαμορφωμένος χώρος προβολής ενημερωτικών ταινιών και διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πλαισιωμένος από το σχετικό ενημερωτικό υλικό. Σκοπός του είναι η διαμόρφωση της πληρέστερης δυνατής εικόνας σχετικά με τους τρόπους διαβίωσης του ανθρώπινου είδους στις διάφορες προϊστορικές περιόδους.