Φαγητό Τρίκαλα

Φαγητό Καλαμπάκα-Μετέωρα

Φαγητό Πύλη

Φαγητό Ελάτη-Περτούλι-Νεραϊδοχώρι

Φαγητό Περιοχή Ασπροποτάμου