Βιομηχανικό Μουσείο Ματσόπουλου

Βιομηχανικό Μουσείο Ματσόπουλου

 

Το Βιομηχανικό Μουσείο Ματσόπουλου είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία αυτού του είδους στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ανάδειξη του μηχανολογικού εξοπλισμού του μεγαλύτερου βιομηχανικού αλευρόμυλου των Βαλκανίων του 19ου αιώνα.

 

 

Οι γραμμές παραγωγής έχουν αποκατασταθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία με όλες τις μορφές, υδροκίνηση, θερμική κίνηση, ηλεκτροκίνηση, αποτελώντας μοναδικό δείγμα της εξέλιξης της τεχνολογίας στους αλευρόμυλους. Μέσα από οθόνες πολυμέσων γίνεται επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων του μύλου, συμβάλλοντας στην κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας των αλεύρων.

Επιπλέον, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, εκτυπώσεις, παλιά εργαλεία και αντικείμενα ξαναζωντανεύουν την αγροτική ζωή του τόπου κατά τους περασμένους αιώνες. Επίσης, ανάμεσα στα εκθέματα, περιλαμβάνονται κάποια παλιά έπιπλα και συσκευές, έγγραφα και βιβλία λειτουργίας του μύλου καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Ματσόπουλου.

Διεύθυνση: Πάρκο Ματσόπουλου, Οδός Πύλης, Αγία Μονή, Τηλ: 2431038890, Ανοιχτό: Καθημερινά 9.00 – 17.00, Είσοδος ελεύθερη